intro
bruids arrangement
foto's bruidskapsels
extensions
foto album
prijslijst
contact
links

Disclaimer

Kamer van Koophandel
Benita's Haarverzirging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27271817.

Inhoud
De door Benita's Haarverzorging verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Benita's Haarverzorging kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Benita's Haarverzorging en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Benita's Haarverzorging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Benita's Haarverzorging worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Benita's Haarverzorging.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Benita's Haarverzorging omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
sitemap disclaimer copyright